Informacja

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1 Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2 Liczba uczestników
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

10.05.2021 8-18 sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 5
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

10 – 11.05.2021 8-19 sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 5
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

10 – 11.05.2021 11-19 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 5
Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– wsparcie Life-coacha

01.06.2021 – 31.12.2021 wg potrzeb Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze ,ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 5
Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznymi zdrowotnym

– warsztaty

rozwoju osobistego (1 grupa po 5 osób, 12 godz/grupę, 2 spotkania po 6 godz.)

13 – 14.05.2021 8:00 – 14:30

(w tym

przerwa

30 minut)

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 5
Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– usługi prozdrowotne (m.in. okulista, dentysta, dietetyk) dla 5 UP

01.06.2021 – 31.12.2021 wg potrzeb wg potrzeb 5
Poradnictwo specjalistyczne:

– wsparcie psychologiczne

– pomoc prawna

17 – 31.05.2021 wg potrzeb sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 5
17 – 31.05.2021 wg potrzeb 5
Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– 6 miesięczne staże zawodowe

01.06.2021 – 30.11..2021 wg harmonogramu wg potrzeb 5
Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– pośrednictwo pracy

01.06.2021 – 31.12..2021 wg harmonogramu Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 5