Informacja

L.p. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/ działania Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania Liczba uczestników
1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reinteg0racji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

06.09.2021 8-14 sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 3
2. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

07.09.2021 8-17 sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 3
3. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

08.09.2021 8-14 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 3
4. Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– wsparcie Life-coacha

01.10.2021-

31.12.2021

wg potrzeb Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

3
5. Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– warsztaty

rozwoju osobistego (1 grupa po 3 osoby 12 godz/grupę, 2 spotkania po 6 godz.)

09-10.09.2021 8:00-14:30

(w tym

przerwa

30 minut)

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 3
6. Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym  i zdrowotnym

– usługi prozdrowotne (m.in. okulista, dentysta, dietetyk) dla 5 UP

01.10.2021-

31.12.2021

wg potrzeb wg potrzeb 3
7. Poradnictwo specjalistyczne:

– wsparcie psychologiczne

– pomoc prawna

13-30.09.2021 wg potrzeb Sala  ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów 3
13-30.09.2021 wg potrzeb 3
8. Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– 3 miesięczne staże zawodowe

01.10.2021-31.12..2021 wg harmonogramu wg potrzeb 3
9. Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– pośrednictwo pracy

01.10.2021-31.12..2021 wg harmonogramu Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 3

Informacja

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2

Liczba uczestników

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

10.05.2021

8-18

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów

5

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

10 – 11.05.2021

8-19

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów

5

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

10 – 11.05.2021

11-19

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

5

Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– wsparcie Life-coacha

01.06.2021 – 31.12.2021

wg potrzeb

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze ,ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

5

Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznymi zdrowotnym

– warsztaty

rozwoju osobistego (1 grupa po 5 osób, 12 godz/grupę, 2 spotkania po 6 godz.)

13 – 14.05.2021

8:00 – 14:30

(w tym

przerwa

30 minut)

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów

5

Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– usługi prozdrowotne (m.in. okulista, dentysta, dietetyk) dla 5 UP

01.06.2021 – 31.12.2021

wg potrzeb

 

 

wg potrzeb

 

5

 

Poradnictwo specjalistyczne:

– wsparcie psychologiczne

– pomoc prawna

17 – 31.05.2021

wg potrzeb

sala ul. Kochanowskiego 29, 35-082 Rzeszów

5

17 – 31.05.2021

wg potrzeb

5

Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– 6 miesięczne staże zawodowe

01.06.2021 – 30.11..2021

wg harmonogramu

wg potrzeb

5

Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– pośrednictwo pracy

01.06.2021 – 31.12..2021

wg harmonogramu

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

5


Informacja

Lp.

Rodzaj wsparcia / działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania2

Liczba uczestników

1

Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – 6 miesięczne staże zawodowe

01.11.2020 – 30.09.2021

wg harmonogramu

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

33

2

Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy

01.02.2021 – 30.09.2021

 wg potrzeb

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

31


Informacja

Lp. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Liczba uczestników
1 Realizacja ścieżki

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym

– wsparcie Life-coacha

– usługi prozdrowotne (m.in. okulista, dentysta, dietetyk) dla 20 UP

– usługa w zakresie zmiany wizerunku (fryzjer i/lub kosmetyczka i/lub stylistka) dla 20 UP

09.2020 – 09.2021

od 09.2020

od 08.2020

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

CM MEDYK aleja Tadeusza Rejtana 53, 35-210 Rzeszów

Fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne

ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów

40

20

20

2 Poradnictwo specjalistyczne:

– wsparcie psychologiczne

– pomoc prawna

09.2020-02.2021

09.2020-02.2021

wg potrzeb

wg potrzeb

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 40

40

3 Realizacja ścieżki reintegracji obejmująca usługi aktywnej

integracji o charakterze zawodowym:

– szkolenie zawodowe

– egzamin zewnętrzny

10.2020

11.2020

wg harmonogramu wg harmonogramu 40

Harmonogram

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania wsparcia/działania Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Liczba uczestników
Realizacja ścieżki reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym – warsztaty rozwoju osobistego (4 grupy po 10 osób, 12 godz/ grupę 2 spotkania po 6 godz.) 20-31.08.2020 8:00-14:30

(w tym przerwa 30 minut)

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 40

Informacja

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)1

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/działania2

Liczba uczestników

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– przeprowadzenie wywiadu psychologicznego

5-18.08.2020 8-16 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 40
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– diagnoza sytuacji zawodowej

6-19.08.2020 8-20 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 40
Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

-opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

7-20.08.2020 8-16 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze,  ul. Warszawska 5/7,  35-205 Rzeszów 40

Zaproszenie do udziału w projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „STOP WYKLUCZENIU – aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.