Kontakt

Biuro projektu

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze,
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. (17) 852 27 60, 667 634 180, fax (17) 860 25 97
Poniedziałek- Piątek w godzinach 7:00-15:00